Højer set i grænsehistoriens forvandling

Højer optræder for første gang i året 1231 under navnet Høthær, og var oprindelig en bondeby. Efter at digebyggerierne omkring 1556 havde afskåret Tønder fra adgangen til havet, udviklede Højer sig til en flække med egen havn og søhandel.

 

Da Danmark i 1864 tabte byen Højer sammen med hertugdømmet Slesvig til Preussen, måtte der anlægges en ny dansk havn ved Esbjerg, der førte ud til Vesterhavet.

 

Med en banegård direkte ved Højer Sluse kunne man nu afvikle turiststrømmen med tyske badegæster til øen Sild, der allerede i begyndelsen af det 20. århundrede var af imponerende omfang.

 

I 1920 blev grænsen rykket nogle kilometer syd for Højer. Det medførte, at de tyske togvogne, på ruten mellem grænsen og slusen, blev plomberet af toldmyndighederne frem til året 1927. Herefter forløb trafikken til øen Sild over Hindenburgdæmningen, der havde været planlagt siden 1910. Med bygning af Vidå-slusen opgav Højer i 1980 sin beskyttede havn ud mod Vesterhavet.

 

Kilde: „Langs Grænsen“, H.E.Sørensen, forlaget Melbyhus 2000; og Das Zollwesen in Flensburg und im deutsch-dänischen Grenzgebiet, Kall, Peter: (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E.V. NR. 28), Flensburg 1978
WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten