Ubjerg og grænsedragelse

Ved folkeafstemningen i 1920 skulle befolkningen på begge sider af grænsen tage stilling til deres nationale tilhørsforhold. Her opnåede Ubjerg den højeste tyske stemmeandel i hele den såkaldte Zone 1.

 

Ubjerg og nogle af de andre omkringliggende byer som Tønder og Højer hører, trods høj tysk stemmeandel, i dag til Danmark. Årsagen hertil er, at afstemningen i Zone 1 blev gennemført ”en bloc”. Dvs. her tog man udelukkende udgangspunkt i zonens samlede afstemningsresultat. I Zone 2 derimod foregik afstemningen sognevis.

 

Skillelinjen mellem zonerne tager udgangspunkt i den såkaldte Clausen-linje, opkaldt efter den danske historiker H. V. Clausen. Efter grundige studier kunne han konstatere, at ”sprog og sindelags-grænsen” næsten var sammenfaldende med skillelinjen for det danske og tyske kirkesprog.

 

Vestpå – og således også i Ubjerg, hvor prædikerne kun blev holdt på tysk – stemte Clausen-linjen ikke overens med kirkesproget, men fulgte derimod den ”naturlige grænse”: Vidåens forløb, der afvandede store dele af Sønderjylland. Men Danmark ville forhindre, at Tyskland fik indflydelse i dette område.

 

Vgl.: Sørensen, H. E.: Langs Grænsen, forlaget Melbyhus 2000. u.:1920-Grænsen, Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd, Sønderjyllands Kulturmiljøer – NR. 2


WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten