Strategi ved grænsebommen

Efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev grænsen spærret i begge retninger. Kun medlemmer af Værnemagten (med soldaterbog) og personer, der kunne forevise en særlig passertilladelse fik lov til at krydse grænsen. Passertilladelserne var omhyggelig præpareret mod forfalskning: Hvis tilladelserne ved kontrollen ikke indeholdt to bestemte trykfejl, skulle forbryderen omgående arresteres.

 

Som modtræk organiserede den danske modstandsbevægelse og en gruppe dansksindede sydslesvigere i 1944 et system, der alligevel gjorde det muligt at passere den spærrede grænsepassage mod nord: Hen imod aften cyklede to mænd mod grænsen, hvor den „illegale“ allerede ventede i ly af aftendæmringen. Efter fremvisning af deres gyldige visa ved told- og paskontrollen fik cyklisterne udleveret en passerseddel, som skulle forevises bomvagten. Tilbage ved cyklerne blev den ene tilladelse overrakt til den „illegale“, der sammen med den ene hjælper kunne cykle videre til grænsebommen og nå over grænsen, mens den anden hjælper gik tilbage til fods. De danske toldere var forud blevet informeret og samarbejdede gerne.

 

Kilde: Institut for Grænseregionsforskning & told- og skattehistorisk selskab: Grænsen i 75 år, 1920-1995

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten