Overvågning af grænsen

Den 10. februar og 14 marts 1920 blev der stemt om grænsens forløb. To måneder senere begyndte man på overvågningen af den foreløbige grænselinie. Den 15. juni 1920 blev Nordslesvig genforenet med Kongeriget Danmark og den nye grænse trådte i kraft. Indtil november 1920 blev den gamle grænse ved Kongeåen dog stadig overvåget.

 

I begyndelsen patruljerede de danske grænsegendarmer i lyseblå uniform til fods langs grænsen, medens de tyske grænsebetjente og toldassistenter bar feltgrå uniformer fra første verdenskrig. Disse mødte i starten ikke megen velvilje hos befolkningen.

 

Under 2. verdenskrig blev grænsen lukket af den tyske værnemagt, derefter spærret af den engelske besættelsesmagt indtil 1947. Mange grænseovergange åbnede først flere år senere, medens andre aldrig blev genåbnet.

 

I 1955 blev grænsebevogtningen mere mobil. Man indførte først motorcykel- og fire år senere automobilpatruljer. Fra 1969 blev også baglandet systematisk overvåget. En stor revolution var indførelsen af kameraovervågning af grænsen. Samtidig med at der fra tysk side blev indført overvågning med termografi-kamera ved den ”grønne grænse”, installerede det danske politi ved de mindre grænseovergange bevægelsessensorer og infrarød-kameraer.

 

Siden Schengenaftalens ikrafttræden, den 25. marts 2001, er det nu (næsten) kun baglandet der bliver overvåget.

 

Kilde: Hansen, Åge Emil: Told- og Statsgrænse Danmark/Tyskland 1920-1995, Sønderhav og Omegns Mødehuslegat 1995

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten