”Definition de la frontiere entre le Danemark et L’Allemagne”

Efter afstemningen trådte den nye dansk-tyske grænse formelt i kraft den 15. juni 1920 – på dette tidspunkt var grænsen endnu ikke præcist fastlagt. Ej heller placeringen af grænseovergange stod helt klart. Grænsereguleringskommissionen skulle nu afløse den internationale kommission for folkeafstemningen. Udover delegerede fra Danmark og Tyskland var England, Frankrig, Italien og Japan repræsenteret. De kørte i bil langs grænsen og udførte finpudsningen. Man lænede sig op ad en kort beskrivelse af den nye grænses principielle forløb – på fransk (ligesom overskriften). Så kort som den var, så uklar fremgik den også. Man måtte derfor gøre rede for hver detalje i den nye linje: På steder, hvor der var tvivl, blev der synet, diskuteret og fastlagt. Afslutningsvis blev grænsen markeret med 279 grænsesten. Den 25. november 1920 besluttede Kommissionen, at den endelige grænsedragning kunne træde i kraft den 1. januar 1921 kl. 8.00 om morgenen.

 

Kilde: Institut for Grænseregionsforskning & told- og skattehistorisk selskab: Grænsen i 75 år, 1920-1995

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten