Weesby – et grænsesamfund

Hvad der i forbindelse med Danmarks kommunalstruktur ville være utænkeligt er helt normalt syd for grænsen: Weesby er med sine 459 indbyggere en selvstændig kommune. (For at kunne oprette en dansk storkommune kræves mindst 20.000 indbyggere.)

 

Den kommunale selvstændighed bliver i Tyskland ofte symboliseret ved kommu­ner­nes individuelle våbenskjolde. Weesby-skjoldet fra 1998 viser de tre bydele Wees­byfeld, Weesbydamm og Bögelhuus symboliseret ved tre egeblade. Skjoldets am­bolt henviser til den gamle landsbysmedje, der havde stor betydning for landsbyens histo­rie.

 

Kilde: Gemeindarchiv Weesby

 

I Grænseelandet taltes der flere forskellige sprog, hvilket betød bl.a. i Weesby, at sproget skiftede, alt efter hvor i landsbyen man befandt sig: Ved den Gamle Smedje blev der f.eks. hovedsagelig talt sønderjysk, medens der ellers blev talt plattysk. Da der i slutningen af 50’erne, i forbindelse med det store udviklingsprojekt ”Programm Nord”, flyttede mange ny­byg­ge­re til området, der hverken talte sønderjysk eller plattysk, mistede dialekterne lang­somt deres betydning.

I dag er det hovedsageligt de ældre bønder, der stadigvæk taler det såkaldte ”kar­tof­fel­dansk”, dvs. sønderjysk.


WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten