Grænseovergangen Kruså-Kupfermühle

Efter folkeafstemningen om grænsedragningen i 1920 kom den nye grænse til at følge Krusåen. Samme år blev grænseforløbet ved Kobbermøllen flyttet lidt mod nord, således at hele fabriksanlægget kom til at ligge i Tyskland, medens grænsen her i Krusaa, som kompensation, blev flyttet ca. 500 meter længere mod syd.

 

De tyske toldere måtte indtil 1923, hvor de fik en mere moderne bygning, nøjes med en provisorisk træhytte. Danskerne indrettede sig i den gamle kro ”Weidmannsruh”.

 

Først i 1956 blev der oprettet standsmæssige toldbygninger til såvel de danske som de tyske toldere. På dette tidspunkt krydsede allerede over en million motorkøretøjer årligt denne grænseovergang.  Da toldafviklingen kun blev foretaget inde i grænsebygningerne var bilisterne nødsaget til at stige ud af bilen, når de ville passere grænsen. I 1962 rykkede grænsekontrollen direkte ud på kørebanen – dog stadigvæk kun om sommeren. Først i 1966 blev der opført mindre toldkontrolhuse direkte ved vejkanten.

 

Med Schengenaftalens ikrafttræden, den 25. marts 2001, mistede grænseovergangen ved Kruså/Kupfermühle sin betydning.

 

Kilde: Kall, Peter: Das Zollwesen in Flensburg und im deutsch-dänischen Grenzgebiet (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E.V. NR. 28), Flensburg 1978. og:Institut for Grænseregionsforskning & told- og skattehistorisk selskab: Grænsen i 75 år, 1920-1995

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten