Grænseovergang Siltoft / Norddeich

Denne grænseovergang ved den dansk-tyske grænse ligger længst mod vest, og det var kun muligt at krydse den med en speciel tilladelse.

 

Grænseovergangen har gennem hele sin beståen forvoldt store ærgrelser, - og dette ikke kun hos de danske grænsegendarmer, der blev strafforflyttet til dette ensomme sted.  Grænsebommen, der oprindelig var placeret her, voldte især problemer for gårdejer Broder P., hvis jord og ejendom lå i Danmark lige op til grænsen. Udkørslen fra hans ejendom førte dog direkte ud på en tysk vej. Hver gang han kørte fra sin gård måtte han krydse grænsen to gange.

 

På ture til Tyskland, f. eks til Rodenäs, måtte han køre direkte til grænsebommen, låse denne op, og efter passagen låse den igen, for bagefter at køre en lang omvej til den næste officielle grænseovergang. Til stor ærgrelse for grænsepolitiet hævnede han sig sommetider for denne ulejlighed ved at lade bommen stå åben.

 

Kilde: Hansen, Åge Emil: Told- og Statsgrænse Danmark/Tyskland 1920-1995, Sønderhav og Omegns Mødehuslegat 1995; og Dorfchronik Rodenäs

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten