En toldbygning til Aventoft

Flytningen af den dansk-tyske grænse i 1920 nødvendiggjorde oprettelsen af nye toldbygninger ved de større grænseovergange.

 

Men grundejeren, en gårdejer fra landsbyen, ville absolut ikke sælge byggegrunden til den planlagte tjenestebygning i Aventoft. Man greb derfor til ekspropriation. Gårdejerens sagfører fremlagde gårdejerens veldokumenterede problem om manglende adgang til sin mødding, hvis arealet skulle overgå til toldvæsenet. Indgrebet ville gøre det umuligt for ham at komme til møddingen med hestevogn.

 

Derfor blev det besluttet, at der skulle gennemføres en ”prøvekørsel”, med toldinspektøren som udførende myndighed og en repræsentant fra byrådet som vidne. På den til lejligheden udarbejdede plan over grunden var det tydeligt markeret, hvor prøvekørslerne, med hhv. det tomme og det fulde læs møg skulle foregå. Desværre kom det aldrig til en prøvekørsel, da byggematerialerne til den nye toldbygning allerede var blevet læsset af på grunden.

 

Den følsomme sag blev siden hen afsluttet med et forlig, og således blev toldbygningen opført i 1924.

 

Kilde: Kall, Peter: Das Zollwesen in Flensburg und im deutsch-dänischen Grenzgebiet (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E.V. NR. 28), Flensburg 1978

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten