Livet ved grænsen i Bøgelhus

Allerede før Schengen-aftalen kunne beboerne i en omkreds af 5 km uhindret krydse de fleste mindre grænseovergange, således også i Bögelhuus. En bemærkning i passet var tilstrækkelig.

 

Individuelle pas med informationer om højde, alder osv. blev, foruden til beboerne, også udstedt til arbejdsheste. Køer havde dog ikke ret til et pas, og for disse kunne det være problematisk at krydse grænsen.

 

En dag i 1950’erne kom en ko, der tilhørte en bonde i Bögelhuus, på afveje. Koen dukkede op på den danske side, blev fanget og egenhændigt ført tilbage til grænsen af den danske tolder. De tyske toldere ville dog ikke bare sådan uden videre tillade koen at krydse grænsen. Sådan en sag skulle nemlig først meldes, mente de. 

 

Konsekvensen blev, at koen kom i karantæne hos en dansk nabo. Den tyske toldkommissær samt en dansk overtolder kom rejsende for at opklare sagens rette sammenhæng: Resultatet blev, at bonden fik sin ko og de tyske toldere fik det gode råd, aldrig mere at anmelde sådan en sag.

 

Kilde: InterviewsRegionskontor & Infocenter Grænse


WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten