Forsvundne Veje

Øst for Grænserutens rasteplads mellem Handewitt og Harrislee ligger det 280 ha store Naturoplevelsessted Stiftungsland Schäferhaus.

 

Gennem dette tidligere militære øvelsesområde løber to historiske vejspor. Det ældre er Hærvejens oprindelige spor, hvorpå kvæg i tidligere århundreder blev bragt fra Danmark til floden Elbe. Under militærøvelser var al civil færden på Hærvejen forbudt.

 

Det yngre vejspor er den gamle kirkevej fra Harrislee til Handewitt. Indtil Harrislee i året 1928 fik sin egen kirke, skulle folk herfra gå godt 6 km for at komme til gudstjeneste. Harrislee hørte indtil 1955 stadig til sognet Handewitt. For Frøslevs beboere var vejen til kirke endnu længere, da de indtil 1920-grænsen også hørte til Handewitt. Herefter hørte de til Bov, men fik lov til at benytte den gamle kirkevej og den daværende grænseovergang. Med åbningen af motorvejsgrænseovergangen Ellund i 1978 forsvandt vejen; dog blev den gamle grænseovergang aldrig officielt ophævet. De to grænsebomme står på deres oprindelige sted. Og bommene er stadig nede!

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten