Trofaste vidner fra grænsedragningen: Grænsestenene

Stenene i midten af gaden ved den gamle grænseovergang Rudbøl/Rosenkranz hører vel til nogle af de mest kendte repræsentanter af deres slags: Grænsestenene.

 

Billedet viser grænsesten nr. 245, som med sin rille markerer grænseforløbet. Bogstavet D står for Kongeriget Danmark, mens DRP står for ”Deutsches Reich Preussen” (det tyske rige Preussen).

 

I alt 280 grænsesten markerer den dansk-tyske fastlandsgrænse. Dog er ikke alle græn­sesten lavet af sten. Ved blød undergrund, som f.eks. i moseområderne, blev der opsat egepæle med zinkkapper. Ved Rudbøl Sø, ikke langt herfra, er grænsen markeret med bøjer.

 

Oprindelig blev alle grænsesten efterset hvert år, da det skulle kontrolleres, at de ikke var stjålet eller væltet. I dag kontrollerer en international delegation hvert tiende år udvalgte grænsemarkeringer.

 

Kun ved den første og den sidste grænsesten vises en dato: 15.6.1920. På denne dato blev Sønderjylland/Nordschleswig atter genforenet med Danmark.  

 

Kilde: Hansen, Åge Emil, Told- og Statsgrænse Danmark/Tyskland 1920-1995, Sønderhav og Omegns Mødehuslegat 1995

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten