Landsbyen Møgeltønder

Møgeltønder består af tre adskilte dele: Landsbyen, slotsbyen og stationsbyen.

 

I den sydlige del af bysamfundet ligger den oprindelige landsby med små krogede gader og selvejerbøndernes gamle stråtækte gårde, hvoraf enkelte af de lave bygninger i frisisk byggestil går helt tilbage til 1600-tallet.

I Møgeltønders bymidte, mellem kirken og Schackenborg Slot, ligger Slotsgaden, den brede, brolagte lindeallé. Mange af de meget ensartede huse langs denne allé er tidligere funktionærboliger for godsets ansatte.

Oprindeligt var „Møgeltønderhus“ en hovedgård der senere blev udbygget til slot. Slottet blev i 1536 under reformationen overført fra at have tilhørt Biskoppen af Ribe til at være krongods. I 1661 fik feltherren Hans Schack overdraget krongodset for sine fortjenester i krigen mod Sverige. Han nedrev store dele af de oprindelige bygninger og påbegyndte opførelsen af slottet ”Schackenborg”. I over 300 år forblev slottet i familien Schacks eje, indtil det i 1993 blev overdraget til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Kilde: Sørensen, H. E.: Langs Grænsen, forlaget Melbyhus 2000


WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten