Indlandsklitterne

I Süderlugum kan man se det 41,5 ha store klitlandskab, der allerede i 1913 blev erklæret som naturfredet område. Disse indlandsklitter stammer fra den sidste istid, der sluttede for 10.000 år siden. Bræmmen af de enorme ismasser lå 30 km østlig herfra. Da gletscherne begyndte at smelte, løb enorme mængder af smeltevand ud gennem kæmpe gletscher-porte, der også førte sand og småsten med sig. Dette materiale blev aflejret i elvløbene; de tunge sten nær mundingen, det lettere sand længere mod vest, hvorved de store flade hedesletter opstod.

 

Mod nord ligger Vidåens hedeslette. Syd for dalen dannede sandet fra flodbredderne og sandbankerne med hjælp af vinden indlandsklitter og brede sandområder, som snart var dækket af skov. Frem til det 16. århundrede ryddede tidlige tilflyttere disse skovområder, der efterhånden forvandledes til bart hedelandskab. Nu fik vinden atter frit spil. Beboerne i Süderlügum forsøgte at trodse sandstormene ved bl.a. at plante marehalm. Det var dog først muligt at stoppe sandfygningen i begyndelsen af sidste århundrede, da der på den østlige side af indlandsklitterne atter blev rejst ny skov.

 

Kilde: Landesamt für Natur und Umwelt

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten