Moserne i Jardelund og Frøslev

Øst for Jardelund, lige bag skoven, ligger den grænseoverskridende og fredede Frøslev-Jardelund Mose, et 275 ha stort moseområde.

 

Her blev tørven, frem til 1960’erne, udgravet maskinelt og forarbejdet til briketter. Før i tiden havde mange ind­byggere fra de omliggende landsbyer en jordlod til udvinding af tørv.

 

Mosen er meget kendt i Danmark, hvilket skyldes en begivenhed, der fandt sted i 1872, hvor Sønderjylland stadig hørte under Preußen:

Under tørvegravningen stødte Rasmus Jørgensen fra Ellund på noget blankt og skinnende, som snart viste sig at være et kostbart skrin. I første omgang gemte han skrinet hjemme på gården.

 

Kort tid efter viste han det dog til familiens nære ven, den dansksindede lærer Jens Madsen. Lærer Madsen overbeviste familien om, at skrinet skulle bringes til sin retmæssige plads: Nationalmuseet i København.

 

Jens Madsen påtog sig opgaven. Skrinet skulle smugles over grænsen ved Kongeåen, og Jens Madsen skilte derfor skrinet ad og pakkede de emaljerede og forgyldte kobberplader ned mellem sit tøj i kufferten. Han var heldig – smugleriet blev ikke opdaget. Ellers var han med sikkerhed landet i fængsel og det berømte Frøslevskrin måske aldrig kommet til Danmark.

 

En kopi af Frøslevskrinet blev sønderjydernes folkegave til det danske kronprinsepar i anledningen af deres bryllup.

 

Kilde: www.sja.dk

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten