„Slaget ved Bov“

Siden 1830’erne gav hertugdømmet Schleswig jævnligt anledning til uoverensstemmelser mel­lem Tyskland og Danmark: Skulle området fremover høre til den danske nationalstat, eller skulle hertugdømmet blive en del af den planlagte tyske nationalstat?

 

Dette stridsspørgsmål var i marts 1848 årsag til den tre år lange krig mellem de to nationer. Begge parter fremhæver slaget ved Idstedt, der fandt sted den 25. juli 1850, som krigens højdepunkt. Ved krigens afslutning havde ingen af parterne opnået en sejr. Konflikten blev først løst ved forhandlingsbordet, under pres af de europæiske stormagter.

Det første sammenstød mellem de to stridende parter fandt sted en tidlig morgenstund i Bov, den 9. april 1848. De slesvig-holstenske oprørere havde taget opstilling uden for landsbyen og afventede her angrebet af de danske tropper. De første skud faldt ved kirken. De danske styrker var overlegne, og de slesvig-holstenske oprørere flygtede i første omgang til Flensburg, hvor der blev kæmpet videre i den nye bydel. De slesvig-holstenske oprørere trak sig herefter endnu længere tilbage, til området syd for Schleswig.

Kilde: Fra Bov Museum, Historisk forening for Visherred, Årgang 9.1986

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten