Højer Rudbøl

 

Klik venligst på kortet for at downloade kortet i PDF-format:
Vidå Sluse, Højer Sluse

 

En let vind fra vest blæser skyerne ind over land. Frisk havluft puster nyt liv i krop og sjæl. Det langstrakte dige præger horisonten og et imponerende bygningsværk - Vidå-Slusen - påkalder sig opmærksomheden.
Du er på Vestkysten! Her begynder – eller slutter - Grænseruten. Det er her Danmarks tredjestørste å – Vidåen – via Vidå-Slusen, som blev indviet i 1980, løber gennem Nordsødiget og ud i Vadehavet. Fra digekammen er der en fantastisk udsigt over Vadehavet, faktisk kan man se helt ud til de to øer Sild og Rømø.
I Tøndermarskens Naturcenter, der ligger lige ved Slusen, finder du mange flere oplysninger om dette specielle landskab: Marsken, om dens natur og dens enorme fuglerigdom.

  

 

Bortset fra digerne og ganske få andre forhøjninger er landskabet her helt fladt. Så godt som intet forstyrrer udsynet til horisonten.

 


Blik over Højer
 

Afstikker fra ruten (2,5 km):

 

Få kilometer nord for slusen byder naturen på et fuldstændigt anderledes og uventet billede. Man når dertil ad en cykelsti langs diget. Pludseligt ophører diget og kysten hæver sig i en klint, Emmerlev Klev. Herfra er der en flot udsigt… og overraskende nok for folk, der ikke kender området - er her også et stykke sandstrand!

 

 


 


 

På vestsiden af den gamle Højer-Sluse fra 1861 ser man årsagen til, at et nyt fordige blev påbegyndt i dansk-tysk samarbejde i 1977, nemlig den øverste markering på stormflodssøjlen. Den er beviset på højeste vandstand ved stormfloden 1976! Med det nye dige er marsklandet beskyttet mod havet og oversvømmelserne, men prisen er, at der ikke længere er direkte adgang til havet.

 

Højer Sluse er et symbol på Højers søfartshistorie, som i sammenligning med sin moderne afløser nærmest får et lidt romantisk skær. Tidligere var den sikre havn bag slusen en handelshavn med en anseelig aktivitet. Havnen har også spillet en rolle i et ganske særligt kapitel i dansk-tysk historie; frem til åbningen af Hindenburgdæmningen (mellem Klanxbüll og Sild) i 1927 blev kurgæster til søbadene på Sild transporteret til og fra øen med damper via Højer. Kurbadene sørgede allerede før det forrige århundredeskifte for levende trafik, og der kørte sågar ekstratog fra Hamborg direkte til kajen ved Slusen. Da Sønderjylland i 1920 blev dansk, blev passagervognene plomberet ved grænsen og åbnet igen i Højer. Det skete for at spare de rejsende for dobbelt toldkontrol.

   

Øst for slusen er der et lille friluftsmuseum, der fortæller om lokalbefolkningens hverdag på den tid. Udstillingen ”Bådfolk ved Vidåen” giver et godt indblik i deres dagligliv og arbejde. Det var et hårdt liv at være fisker på Vidåen og på Rudbøl Sø.


 

I dag bruges åen og søen til helt andre formål. Mange fritidssejlere og sportsfiskere nyder roen og idyllen i den lille havn i dette idylliske hjørne af Danmark – langt fra hverdagens pligter.

 

 

Højer, Siltoft

Cykler du videre ad Grænseruten, kommer du til det idylliske Højer. Her findes Danmarks eneste stråtækte rådhus, her er smukke huse, mange kunsthåndværkere, som for eksempel Højer Lys (Havnevej 2), hvor man selv kan prøve at dryppe lys.

Små kringlede gader gør en rundtur gennem Højer til en sjov oplevelse, og der er masser at se på, bl.a. nogle seværdige gamle bondegårde og den historiske kirke, St. Peder Kirke.

Engang var Højer stærkt tyskpræget, og indbyggerne levede af fiskeri, (sø)handel, håndværk, industri og af at bygge diger.

I den gamle Højer Mølle med dens velbevarede mølleinventar finder du i Mølle og Marskmuseum mange flere oplysninger om diger, stormfloder og om marsken. Den maleriske træ-vindmølle er en af de højeste svik-hollændermøller i Nordeuropa, bygget i 1857, og fra møllens omgang har man en flot udsigt over byen og oplandet.
 

Højer er desuden berømt for et meget specielt naturfænomen, Sort Sol. Hvert forår og efterår samles tusindvis af stære i store flokke i skumringen over marsken. De leder efter et sted at slå sig ned for natten, og i deres søgen på overnatningstedet antager flokken uendeligt mange formationer, nogle af dem kuglerunde – deraf navnet sort sol – andre ligner flyvende tæpper. Nogle gange fordi flokken skifter retning, andre gange fordi rovfugle har udset sig flokken til middag.
 

 

Afstikker fra ruten (9 km):

 

Har man tid til en lidt speciel afstikker fra Grænseruten, er Trøjborg Slotsruin ved Visby et must. Trøjborg blev opført som renæssance-slot med dobbelt vandgrav i 1580, men blev desværre senere for en stor dels vedkommende revet ned i 1854. Informationstavlerne ved ruinen, fortæller mere om slottets historie.

 

 

 


 
Ved Siltoft fører Grænseruten dig over Danmarks vestligste grænseovergang, som på den tyske side hedder Norddeich. Grænseovergangen har, så længe den har eksisteret, givet anledning til en del ærgrelse. Ikke kun for de første gendarmer, der blev strafforflyttet på vagttjeneste i denne ”udørk”, men også dens direkte nabo igennem mange år, bonden Broder P., havde megen ”fornøjelse” af den. Hans gård lå nemlig på den danske side af grænsen, men udkørslen fra gården mundede ud i en vej på den tyske side af grænsen. Derfor måtte han, hver gang han forlod gårdspladsen for at køre ud på sine marker, et smut til Tyskland, og passere grænsen til Danmark. Dengang skulle grænsebommen altid være aflåst, og da grænseovergangen ikke var konstant bevogtet, havde de lokale egen nøgle til bommen. Altså måtte Broder P. for at komme ud på sine marker, stige ud af traktoren, låse op, køre over, gå tilbage og lukke og låse efter sig. Opfindsom som han var, fandt han dog snart en måde at løse problemet på - med en høtyv åbnede han bommen, men han fik den ikke altid lukket efter sig. Og det havde næsten kostet ham – og hans naboer – muligheden for at passere grænsen, for gendarmerne ville låse bommen permanent. I stedet fandt man en rigtig god løsning, grænsebommen blev udstyret med lidt elektronik og Broder P. med en fjernbetjening. Han åbnede bommen, og den lukkede automatisk efter ham.

 


Rickelsbüller Koog, Rodenäs, Rosenkranz, Rudbøl

 

Fra Siltoft/Norddeich kan man også cykle ud til Naturinformation Rickelsbüller Koog i det aller nordvestligste hjørne af Tyskland.

Kogen er et eldorado for fugleinteresserede og naturelskere. Det over 500 ha store naturbeskyttelsesområde er ynglested for mange sjældne fugle, som til dels kan ses fra et særdeles velplaceret observationsskjul. Dette gør naturoplevelsen til noget helt specielt.

Og her har også Nordsø-Østersø-Ruten (Nord-Ostsee-Radweg) sit udgangspunkt. Nordsø-Østersø-Ruten følges mod øst og helt hen til Rosenkranz parallelt med Grænseruten.

 
 

 

Ved Dreisprung kommer du forbi en af grænsehistoriens specielle skuepladser: Her, lidt nord for Rodenäs, levede Carsten A. i 1930’erne bogstaveligt talt på grænsen: Hans hus lå i Tyskland, mens en del af hans have lå i Danmark. Carsten var kommunist, og efter Hitlers magtovertagelse i 1933 hjalp han mange af Hitler-regimets modstandere til at flygte over grænsen. Han lukkede dem ind ad fordøren, og om natten viste han dem, i hvilken retning de skulle gå for at nå til nærmeste landsby i Danmark. Også efter krigens afslutning blev hans hus brugt til ulovlig grænsepassage. Denne gang var det ingen ringere end senere forbundspræsident Gustav Heinemann, der skulle deltage i en konference i København, men i mangel af gyldig passerseddel fra den britiske besættelsesmagt måtte ty til Carstens private grænseovergang.  


I Rodenäs fører Grænseruten forbi en seværdig senromansk kirke med separat klokketårn. Den ligger mellem bydelene Neudorf og Oldorf. Dele af kirken stammer fra Rickelsbüll kirke, der blev skyllet væk under stormfloden i 1615. Også i dag er Vestkysten præget af stormflodernes enorme ødelæggende kraft, og et af de områder, der er specielle i den sammenhæng, er den gamle Wiedingharder Koog, som du nu er kommet til. Kogen var den første ved Nordsøkysten, som var beskyttet af et ringdige, som blev færdigbygget i 1436. ’Deich- und Sielmuseum’ i Neukirchen fortæller dette og om digernes historie.
Har man lyst til afveksling, kan man ikke så langt herfra kigge forbi Kulturzentrum Charlottenhof i Osterklanxbüll. Kulturcentret byder på en lang række arrangementer af forskellig slags. Hvad der er på programmet p.t. oplyses på telefon: +49 4668 92100 eller www.dercharlottenhof.de.

 


Ved grænseovergangen Rudbøl / Rosenkranz oplever du Europas vist nok mærkeligste grænseforløb. På en strækning på godt 130 meter forløber grænsen midt ned gennem gaden; på østsiden af gaden bor folk i Tyskland, på vestsiden bor de i Danmark. Ikke så få turister har igennem tiderne taget billeder af sig selv og deres rejsefæller midt på gaden med et ben i hvert land.

På dette sted indbyder det idylliske område ved Rudbøl Sø til et hvil, inden turen går videre. 
WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten