Weesby Padborg

 

Klik venligst på kortet for at downloade kortet i PDF-format:
Medelby, Jardelund

 

I Medelby, som ligger ved Nordsø-Østersø-Ruten lige syd for Grænseruten, er der to spændende udflugtsmål; det ene er St. Matthäus Kirche (Norderfeldweg), bygget i det 12. århundrede, som byder på seværdige udsmykninger fra forskellige epoker, det andet er hollændervindmøllen Vanessa (Achter de Möhl), som stammer fra 1858, men som i dag er bygget om til bolig, og som kun ved specielle lejligheder  – såsom udstillinger og koncerter – er åbne for publikum.

 

 

Knap 300 meter nord for Grænseruten, mellem de idylliske landsbyer Weesby og Jardelund, ligger naturbeskyttelsesområdet Böxlunder Eichenkratt. Her skal du cykle lidt opad bakke, men så bliver du også belønnet med et smukt syn: Til venstre ser du overraskende langt ned i dybet af den tidligere grusgrav, dernede på bunden mellem skovdækkede skråninger tiltrækkes dit blik næsten magnetisk af en sø. En rasteplads med naturinformation indbyder til et hvil, her langt fra resten af verdens ræs.


 

 

 

I Jardelund kan kulturinteresserede cykelturister i landsbymuseet Christian Lassen’s Minde Museum (Kupfermühlenweg 4, torsdage fra 9 til 12, eller efter aftale på telefon +49 4605 188759) få et autentisk indblik i landbolivet gennem de sidste 100 år. Det pudsige ved landsbymuseet er, at de udstillede genstande ikke er indsamlet fra forskellige hjem, men alle har tilhørt den sidste beboer i den gamle landsbykro. Alle hans ejendele – til dels nedarvet gennem generationer – står som dengang, det var i daglig brug, og bliver således til et vidnesbyrd om tidligere tiders liv.
Mellem skovområderne i Jardelund og Frøslev ligger det 527 ha store, grænseoverskridende naturbeskyttelsesområde Frøslev-Jardelund Mose. På begge sider af grænsen er området forsynet med informationstavler. På den tyske side er der desuden en 2,5 km lang oplevelsessti gennem mosen. Undervejs fortæller plancher om mosens planter og dyr, om dens opståen og dens økologi. I området er der en naturinformation som du kommer ud til, når du – på strækningen mellem grænseovergangen Fehle/Sofiedal og Jardelund - følger vejen, der er markeret med det lille cykelskilt ”Nr. 4”, mod øst.

Vil du ind til den danske naturinformation, skal du følge lokalrute 18, som ved Pluskær drejer af fra Nordsø-Østersø-Ruten og fører dig sydpå. Her er der også en vandresti, som fører dig frem til Frøslev-skrinets findested. En obelisk af egetræ markerer stedet. Skrinet blev fundet under tørvegravning i 1872 og smuglet fra det dengang tyske Nordslesvig til Danmark. En kopi af det forgyldte relikvieskrin fra det 10. århundrede var Sønderjyllands folkegave til Kronprinsparrets bryllup.


Sofiedal, Frøslev Plantage

 

 

 

I Sofiedal står stadig mange af de gårde, som tyske kolonister fra Württemberg, Hessen og Pfalz byggede i 1761. Kolonisterne blev hentet herop af Kong Frederik V. for at de skulle opdyrke det øde og tyndt befolkede område. Oprindeligt var alt her kun hede og moseområder. Mod vest strakte der sig - dengang som nu – store hedeområder, som knap nok byder på kulturelle seværdigheder, men til gengæld kan give følelsen af ”absolut ro”.  Her får du et autentisk indtryk af grænselandets afsondrethed.

 

 

Afstikker fra ruten (6,5 km):

 

Har man interesse for historiske veje og broer, kan man lidt nord for Grænseruten vælge at følge cykelruten Hærvejen, som man krydser i Fårhus. Cykelruten følger den oprindelige hærvej, som var bronzealderens hovedfærdselsåre mellem Viborg og Wedel ved Elben. I Gejlå finder du Gejlåbro – en klassisk stenbro fra 1818.

 

  

På din tur gennem Frøslev Plantage dukker der pludselig en rød indgangsportal op – og bagved den mange rødmalede barakker. Du er nået frem til symbolet på et mørkt kapitel i Grænselandets historie: Frøslevlejren. De fleste danskere har hørt om  lejren og kender dens historie, mens tyskere ikke altid kender noget til lejren.

Grænseruten fører lige gennem Frøslevlejren, som i 1944 blev oprettet som fangelejer under det tyske sikkerhedspoliti i Danmarks kommando. Hele 12.000 fanger blev fra august 1944 og frem til befrielsen 5. maj 1945 sendt til Frøslevlejren.

Kulturarvsstyrelsen har lanceret en lang række af danske kulturperler kaldet 1001 fortællinger om Danmark. herunder Frøslevlejren - læs mere her

 

 I modsætning til andre koncentrationslejre blev fangerne i denne lejr  ikke udsat for systematisk vold, tortur, fornedrelse og drab. Og dog – fra Frøslevlejren  blev der også deporteret fanger til tyske koncentrationslejre. Efter befrielsen tjente lejren – nu under navnet Faarhuslejren - som fange- og straffelejr for folk, som samarbejdede med  den tyske besættelsesmagt.


Frøslevlejren huser i dag Frøslevlejrens Museum, som blev åbnet i 1969 og giver et skræmmende billede af forholdene i lejren. I nabobarakkerne finder du bl.a. Amnesty International's museum i Frøslevlejren, et FN-museum, Hjemmeværnets museum samt Skov- og Naturstyrelsens udstilling om Frøslev Plantage
.

Vilmkær, Handewitt, Padborg

 

Syd for Frøslev Plantage glider blikket over vide marker - og næsten uden at du mærker det, smutter du igen over grænsen. Denne gang ved Vilmkær og det eneste, der henleder opmærksomheden på, at du befinder dig på grænsen, er Told & Skats hvide postkasse. Grænsebevogtningen er for længst væk, den forsvandt da Danmark tiltrådte Schengen-aftalen den 25. marts 2001, og varetages i dag af politiets baglandspatrulje.

 

Efter grænsedragningen i 1920 patruljerede gendarmerne til fods langs grænsen. Først i 1955 blev grænsepatruljen udstyret med motorcykler og senere med biler. Fra 1969 har grænselandet været systematisk overvåget, i de senere årtier sågar med kamera.

Mens tysk politi brugte termografisk udstyr til natlig overvågning af de såkaldte ”grønne grænseovergange”, installerede dansk politi infrarødkameraer og bevægelsesmålere. Også ved Vilmkær.

Den mest kontrollerede person ved Vilmkær var en landmand, som ved grænsedragningen 1920 søgte om og fik tilladelse til at ligge på den danske side af grænsen. Desværre for landmanden hørte vejen foran hans hus til Tyskland, og derfor måtte han, hver gang han forlod sin ejendom, over grænseovergangen. Da grænseovergangen ikke var forsynet med grænsebom, var den en yndet passage for smuglere. Dette tiltrak toldkontrollen, som kontrollerede alt og alle - også ved enhver lejlighed landmanden og alle som besøgte ham.


 

 

Afstikker fra ruten (2,5 km):

 

Kirken i Handewitt kan ses på lang afstand og ved siden af den, ligger Landsbymuseet (Dorfmuseum, Alter Kirchenweg 4, åbent 1. + 3. torsdag i måneden og efter aftale, tlf. +49 4608 970694). Museets udstillinger fortæller om husholdning og landbrug i og omkring Handewitt, ligesom de fortæller landsbyens historie.

 

 

 

Grænserutens rasteplads mellem Handewitt og Harrislee kan man i det tilstødende naturområde ’NER Stiftungsland Schäferhaus’ opleve områdets natur og arkæologi. Her er der masser af oplysninger om det 300 ha store naturbeskyttelsesområde, hvor du kan opleve gravhøje og lære noget om de sjældne planter og de ældgamle dyrearter, der findes her. Også her støder du på et stykke af den oprindelige Hærvej, som i det 17. århundrede blev brugt til at drive op imod 40.000 kreaturer mod syd.


 

 

Cykler du ad Nordsø-Østersø-Ruten gennem Frøslev, kan du ikke undgå at få et glimt af Padborgs speditionsfirmaers utallige lagerhaller. Følger du Grænseruten lægger du slet ikke mærke til, at du lige nu passerer i Padborg Nordeuropas største transport- og logistikcenter med sine  3.000  ansatte . Efter afstemningen i 1920 var Padborg tæt på at blive en del af Tyskland – faktisk blev grænsen først på et senere tidspunkt lagt syd om byen.

I dag passerer 4.500 lastvogne dagligt gennem byen, der har forstået at udnytte nærheden til grænsen.

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten