Clausen-linjen

Den danske historiker Hans Victor Clausen (1861-1938) forsøgte, med sin efter 1891 veldokumenterede ”sprog- og sindelagsgrænse”, at fastlægge en kulturel skillelinje mellem det i Tyskland og Danmark omstridte Sønderjylland.

 

Den efter ham opkaldte ”Clausen-linje” var nærmest identisk med den ligeledes af ham påviste udbredelse af det danske og det tyske sprog. Denne sproggrænse for­løb i vest-øst-retning, syd for Tønder og sluttede nord for Flensborg i fjorden.

 

Samtidig holdt han fast i, at man i de sønderjyske byer og i Flensborg overvejende talte tysk. Talesproget nord og syd for Clausen-linjen var faktisk enten overvejende (søn­der­jysk) dansk eller (plat-)tysk.

 

I forbindelse med folkeafstemningen i 1920 blev afstemningszonerne fastlagt i over­ens­stemmelser med H. V. Clausens forslag. I den nordlige zone stemte 75 % for Danmark og 25 % for Tyskland. I den sydlige zone inkl. Flensborg stemte derimod 80 % for Tyskland og 20 % for Danmark. Bortset fra nogle få ændringer følger den dansk-tyske grænse i dag stort set Clausen-linjen.

 

Dr. Matthias Schartl, Kulturstiftung Schleswig-Flensburg

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten