Grænseoverskridende samarbejde

Samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion har en lang tradition, selvom det fik en vanskelig start efter Anden Verdenskrig. Den tyske besættelse af Danmark, det tyske mindretals rolle i Danmark i mellemkrigstiden og under besættelsen og det åbne grænsespørgsmål i 1945 vanskeliggjorde en normalisering af forholdene ved den dansk-tyske grænse, som den ellers foregik i Vesteuropa efter Anden Verdenskrig.

 

Engagerede mennesker i grænselandet prøvede imidlertid allerede fra 1950erne at skabe kontakt mellem dansk og tysk. Fra 1960 afholdtes dansk-tyske dage hvert andet år som kulturelt mødested i grænselandet. I 1971 etableredes en dansk-tysk komite til at undersøge forurening og forbedre vandkvaliteten i Flensborg Fjord. I 1977 dannede Sønderjyllands Amt og de tyske grænsekredse et kommunalt Dansk-Tysk Forum til at drøfte spørgsmål af grænseoverskridende karakter.  

Et politisk generationsskifte og nye EF-støttemuligheder intensiverede samarbejdet i 1980'erne. Schleswig-Holstein og Sønderjylland udarbejdede et fælles handlingsprogram for grænseregionen i 1988, der var grundlag for de første EF-støttede grænseoverskridende programmer. Regionen har herefter flittigt udnyttet Interreg-programmets muligheder. I 1997 blev samarbejdet så instutionaliseret i Region Sønderjylland-Schleswig, der i dag står for mange kulturelle, folkelige og erhvervsøkonomiske grænseoverskridende aktiviteter.

Martin Klatt, Institut for Grænseregionsforskning 2004

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten