Frøslevlejren, en national mindepark

Frøslevlejren blev opført i 1944 som tysk politifangelejr under ledelse af Det tyske Sikkerhedspoliti i Danmark.

 

I årenes løb har lejrens barakker været anvendt til mange forskellige formål, og i dag fremstår kun hovedvagttårnet og fangebarakken H4 som under krigen. I disse to bygninger udstiller Frøslevlejrens Museum, der blev indviet i 1969. Museet formidler her indgående lejrens historie fra årene 1944-45.

 

På lejrens område forefindes desuden andre museer/udstillinger: Der er udstillinger af Amnesty International, FN Museet, Hjemmeværnsmuseet, Beredskabsforbundets Informationsbarak samt en naturudstilling af Skov & Naturstyrelsen.

 

Efter Befrielsen den 5. maj 1945 blev lejren først overtaget af modstandsbevægelsen og senere af Det danske Fængselsvæsen, og anvendtes under navnet ”Faarhuslejren” som internerings- og straffelejr for såkaldte landssvigere, dvs. folk, der havde samarbejdet utilbørligt med besættelsesmagten.

 

Fra 1949 til 1968 hed området ”Padborglejren” og blev brugt som kaserne. Indtil 1975 benyttede Civilforsvaret lejren som materialedepot, og i 1984 begyndte restaureringen af barakkerne. I 2001 fik Frøslevlejren status som national mindepark for tiden under tysk besættelse.

 

Kilde: www.froeslevlejrensmuseum.dk

WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten