Taksigelse

Vi takker alle vore projektpartnere og kolleger, som med stort engagement  har bidraget til projektets success.

En særlig tak til vore informanter, som har støttet vores søgen efter grænsehistorie(r) med speciel forfattede tekster, interessante, spændende og sjove historier og sjældende fotografier:

Kurt Andresen, Flensburg
Cornelius Feddersen, Süderlügum
Jes Johannsen, Fehle
Thomas Georg Nielsen, Rudbøl
Aage Emil Hansen, Kruså
Hans Einar Sørensen, Skærbæk
Georg Petersen, Rodenäs
Nahmen Petersen, Bögelhuus
Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot
Britta Bargfeldt, Tønder Lokalhistorisk Arkiv
Karen Bendtsen, Bov Museum
Susanne Bygvrå, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa
Peter Dragsbo, Museet på Sønderborg Slot
Thomas Frahm, Kulturbüro Flensburg
Klaus-Peter Heldt, Bundespolizei, Flensburg
Lars Henningsen, Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliothek for Sydslesvig, Flensburg
Carl Jørgensen, Grænselands Museum, Sæd
Nico Kjergaard, Zollarchiv Flensburg
Martin Klatt, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa
Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum
Jørgen Kühl, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa
Inger Lauridsen, Tønder Museum
Karen Margrethe Pedersen, Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa
Dr. Matthias Schartl, Kulturstiftung Kreis Schleswig-Flensburg
Geert Voss, Bürgermeister und Gemeindearchiv Weesby
WebMaster · Redaktion · Copyright © 2004 GrænseRuten